POLÍTICA DE COOKIES

HOSTAL DE LA GRANOTA, S.L., a través del seu web, utilitzarà cookies quan l’Usuari navegui perla
web site de www.hostaldelagranota.com. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim
i el seu ordinadori no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari.
L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent
opció al seu programa navegador.