POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS.

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb HOSTAL
DE LA GRANOTA, S.L. a través del seu Web www.hostaldelagranota.com es recullen i es tracten les
dades personals tan sols per gestionar la seva reserva a l’Usuari. Les dades subministrades per
l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat
de HOSTAL DE LA GRANOTA, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis
sol-licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals
subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present
política de privacitat.


La informació personal i dades recollides dels clients registrats, s’emmagatzema en una base de
dades propietat de HOSTAL DE LA GRANOTA, S.L., que assumeix les mesures d’índole tècnica,
organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord
amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal-RGPD 2016/6759i
LOPD 3/2018 de 5 de Desembre.


El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir, utilitzar el Lloc
web i les Aplicacions és HOSTAL DE LA GRANOTA, S.L., amb domicili social a aquests efectes en
Ctra. Naciona ll, Qm.695 -17410 SILS — GIRONA.


La legitimació per al tractament és l’interès legítim de HOSTAL DE LA GRANOTA,S.L. en mantenir la
relació existent amb l’Usuari, si escau, el seu consentiment. Per tant, HOSTAL DE LA GRANOTA,
S.L. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent, si escau, l’Usuari no revoqui
el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades
personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides es procedirà a la seva
eliminació.


Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau,
cancel·lar les seves — dades 9—de caràcter personal —subministrades a la i web
www.hostaldelagranota.com, mitjançant comunicació telefónica dirigida a HOSTAL DE LA
GRANOTA, S.L. 972. 853044. Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’enviament
d’un correu electrònic a l’adreça: info@hostaldelagranota.com